EGEKENT-3 / BUCA (1993-1996)

Buca İlçesinde ilk toplu konut projesi olan Egekent-3; Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan 232 dönümlük arazi üzerine inşa edilmiştir. Alt ve üst yapı inşaatlarında Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu’ndan kur garantili, sabit faizli EGE KOOP ve hazine garantörlüğünde kredi sağlamayı başarmış ve 3 kez üst üste kredi alan Türkiye’de tek kurum niteliği kazanmıştır.

Ayrıca proje için Toplu Konut İdaresi’nden de kredi sağlanmıştır.

EGE KOOP; diğer projelerinde olduğu gibi Egekent-3’ün de sosyal donatısına gereken önemi vermiş, alandaki çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamak amacıyla kütüphane oluşturmuş, ilköğretim okulunun teknik araç-gereç donanımını sağlamış, ayrıca okulun ana sınıfının ihtiyaçlarını karşılamıştır.
Bugün Egekent 3 projemizde yaklaşık 20 bin insan deprem korkusundan uzak yaşamlarını sürdürmekte olup; yeşil dokusu, parkları, oyun alanları, sosyal tesisleri ile Buca’nın örnek projeleri arasındaki yerini korumaktadır.

 

4574

 

4550